Műsordíj-változás


«Vissza a hírekhezTisztelt Ügyfelünk!

Az elmúlt hónapokban sok kérdés érkezett hozzánk az RTL Klub és TV2 által bevezetett műsordíjjal kapcsolatban. A műsordíj alkalmazásának feltételeivel kapcsolatban mostanáig tárgyaltunk a csatornák képviselőivel.

Bizonyára Ön is értesült már sajtóhírekből arról, hogy a két országos kereskedelmi tévécsatorna, az RTL Klub és a TV2 2016. év júliusától műsordíjat szed a nézőitől. Ezt egy közelmúltban történt jogszabályváltozás teszi lehetővé. A díjat a műsorterjesztési szolgáltatókon – köztük a Micro-Wave Kft-n - keresztül szedik be a csatornák.

A csatornák honlapjukon közzétették új Általános Szerződési Feltételeiket a 2016. július 1-jétől alkalmazni kívánt műsordíjaikkal kapcsolatban. Ez az RTL Klub esetében egyéni előfizetők számára listaáron (azaz maximum kiszabható, de kedvezményekkel még csökkenthető áron) havi 294 Ft + ÁFA, míg a TV2 esetében havi 290 Ft + ÁFA (a két csatornára vonatkozó műsordíj összesen bruttó 742 Ft/hó).

2016. évben bíztunk abban, hogy olyan megállapodást sikerül kötnünk a két országos kereskedelmi csatornával, ami az előfizetőink számára kedvező lesz. Ezért nem is módosítottuk a kábeltelevízió előfizetési díját.
Törekedtünk arra, hogy a műsordíj mértéke minél alacsonyabb legyen, hiszen a két kereskedelmi csatorna által kért díj irreálisan magas a többi műsoréhoz képest. Sajnos a tárgyalások nem vezettek sikerre. Hűséges előfizetőink tudják, hogy az előfizetési díjat nem szoktuk emelni évente, most azonban rákényszerítenek bennünket. Az Ön előfizetésére vonatkozó számlán 2017. február 1. napjától fog megjelenni a csatornák részére beszedett műsordíj úgy, hogy annak nagy részét cégünk átvállalja, így az Önre háruló plusz költség csupán bruttó 300 Ft/hó.

2017. február 1. napjától a kábeltelevízió 2. programcsomagja bruttó 3.750 Ft helyett bruttó 4.050 Ft lesz.Micro-Wave Kft.


Az ÁSZF-ek elérhetősége: www.micro-wave.hu vagy az ügyfélszolgálati irodánkban.
Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizetői szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az Előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az esetben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 (nyolc) nap lehet, a Szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.