Értesítés a kábeltelevíziós és internet Általános Szerződési Feltételek módosulásáról


«Vissza a hírekhezEzúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Micro-Wave Kft. 2013. év október hó 01. napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós, telefon, mobilinternet és internet szolgáltatásának (a továbbiakban: szolgáltatás) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF)

A módosítások indokául szolgál egyrészről az Eht. 2013. évi CXXI. törvénnyel történt módosítása, másrészről a már korábbi időponttól hatályos 6./2011.(X.6.) NMHH rendeletnek és 13./2011.(XII.27.) NMHH rendeletnek való megfelelés.
Mindezek alapján 2013. év október hó 01. napjától a szolgáltató mindkét szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:
 az előfizető értesítése kötbérfizetésről (6.1.2.4.),
 azok a módok, amelyeken a szolgáltató az őt jogszabály szerint terhelő értesítési kötelezettségének az előfizető felé eleget tehet (6.4.6.4.),
 a 6.4.6.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (6.4.6.5.),
 a 6.1.2.4. pont módosítására tekintettel levő technikai módosítás (7.1.7.),
 az előfizetői szerződés megszűnésének esetei (9.1.9., 9.1.10.).

Az internet ÁSZF vonatkozásában a 3. sz. mellékletben, valamint a 4. sz. mellékletben Mbps vagy kbps mértékegységben megadott értékek Mbit/s mértékegységben kerülnek megadásra.

A további módosítások indokául szolgálnak még az időközi felmerült további pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben, továbbá műszaki feltételekben bekövetkezett lényeges változások.

A Micro-Wave Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.micro-wave.hu weboldalon.

Amennyiben az előzőek szerinti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést.

Tisztelettel: Micro-Wave Kft.